„Варна Бизнес Сървиз“ ЕООД се е специализирала успешно в посредническата дейност при подбор и лизинг на персонал. Ние ще предложим на Вашата компания и цялостно управление на различни проекти в областта на строителството, вкл. координиране на работата на подизпълнителите, на които е възложено строителството.

„Варна Бизнес Сървиз“ ЕООД ще извърши качествен подбор на персонал за всяко предприятие или партньор и едновременно с това ще намери подходяща работа за всеки кандидат в сферата на строителството. Развивайки посредническата си дейност, през годините ние успяхме да изградим голяма партньорска мрежа в строителната индустрия в цяла Европа. Благодарение на това, вярваме че можем да предложим индивидуално решение както за всеки кандидат, търсещ работа, така и за всяка фирма, нуждаеща се от квалифицирана работна сила.

Изпратете още днес Вашето запитване или Вашите документи за кандидатстване!