За Вас, „ВиБиЕс“ЕООД, с удоволствие ще се ангажира с търсенето, подбора и предоставянето на нови служители. При нас, Вие можете да избирате между посредничество при подбор на персонал и лизинг на персонал. Предлагайки тези две опции, „ВиБиЕс“ Ви дава възможност да организирате своя бизнес по възможно най-гъвкавия начин. Информирайте ни в личен разговор с нас или директно по електронна поща относно свободните работни места, които желаете да попълните. Въз основа на Вашите изисквания, ние ще Ви предложим конкретни кандидатури за заемането на тези позиции. Тази услуга е напълно безплатна за Вас. Просто опитайте!

Ние предварително селектираме кандидатите в съответствие с поставените от Вас критерии и изисквания и Ви представяме само контактите на потенциални кандидати, отговарящи точно на изискванията за свободното работно място. Ние ще Ви предствим само кандидатите, които действително проявяват интерес към обявената позиция и с удоволствие биха приели да работят при Вас. При желание от Ваша страна, можете по всяко време да се свържете сами с кандидатите и да ги поканите на интервю за работа.

Посредством допълнителната ни услуга за предоставяне на персонал, Вие можете в кратки срокове да увеличите броя на персонала си до желания размер. Така си спестявате дългото търсене на персонал и заплащате само действително отработените от служителите часове. Не плащате за болнични, отпуск, посещения при лекар. Ние поемаме ангажимента по управление на персонала вместо Вас.

Предимства за Вас:

  • По-голяма гъвкавост на персонала
  • Възможности за лизинг на персонал или сключване на договор за извършване на определена услуга
  • 100% легалност
  • Разширяване на капацитета – гъвкаво по всяко време
  • Едно лице за контакт по всички въпроси