„Варна Бизнес Сървиз“ ЕООД осигурява на своите корпоративни клиенти в цяла Европа, компетентни и сертифицирани строителни предприятия-подизпълнители за всякакъв вид строително-монтажни работи в областта на инженерното строителство, ниското и високото застрояване. Ако желаете, ние можем да организираме за Вас само установяването на първоначален контакт с тези предприятия, а Вие да обсъдите самостоятелно и директно всичко останало.

Предимството за Вас при наемане на фирма, която е наш партньор, се състои в това, че ще използвате по-малко собствен персонал за изпълнение на Вашия проект. Ще кореспондирате само с един партньор – „ВиБиЕс“, който според Вашите оперативни нужди ще организира и координира за Вас едно или повече независими строителни предприятия.

Ние предоставяме контакт само с фирми, които имат добра репутация на пазара, разполагат с квалифициран персонал, изпълняват всички законови изисквания и са надлежно сертифицирани.

Предимства за компании:

  • Компетентно посредничество на строителни фирми за изпълнение на всякакъв вид дейности
  • Достъп до компетентни и качествени строителни фирми
  • Само едно лице за контакт по всички въпроси
  • В цяла Европа
  • Свободни собствените ресурси на предприятието-възложител за изпълнение на други поръчки